GOLDWELL Topchic 永久性染髮劑 60ml

HK$35.00HK$42.00

描述

完美髮色表現,100%遮蓋白髮
全方位打造鮮艷奪目、濃郁飽和的髮色,完美量身打造個人化髮色需求

額外資訊

顏色 Colour:

13 BLONDING CREAM, 12A, 4NA, 9A, 10CA, 10CM, 10CV, 11CM, 13 BLOND CREAM MATT, 8CA, 8CM, 8CV, 10A, 10GB, 10MM, 10N, 10P, 10V, 11A, 11AA, 11G, 11MA, 11MM, 11N, 11P, 11SV, 11V, 11VA, 11VV, 12BM, 12BN, 12M, 2A, 2N, 3N, 3NN, 3VV MAX, 4B, 4BP, 4G, 4N, 4NN, 4R, 4V, 5A, 5B, 5BG, 5BM, 5BP, 5BV, 5GB, 5K, 5MB, 5N, 5NBB, 5NBP, 5NMB, 5NN, 5NPB, 5NVB, 5R, 5RB, 5RR MIX, 5VA, 5VV MAX, 6A, 6B, 6BP, 6G, 6GB, 6K, 6KG, 6KR, 6KS, 6MB, 6N, 6NA, 6NBB, 6NBP, 6NMB, 6NN, 6NPB, 6NVB, 6R, 6RB, 6RR MAX, 6RV MAX, 6SB, 6VV MAX, 7A, 7B, 7BG, 7BN, 7G, 7GB, 7K, 7KG, 7KR, 7MB, 7N, 7NA, 7NN, 7RB, 7RO MAX, 7RR MAX, 7SB, 8A, 8B, 8G, 8GB, 8K, 8KG, 8KN, 8MM, 8N, 8NA, 8NN, 8RP, 8SB, 9A, 9G, 9GN, 9N, 9NA, 9NN, A-MIX, ASH ASH, GG MIX, KK MIX, MM MIX, P-MIX, RR MIX, VIOLET ASH, VV MIX